Nhặt được chiếc ví da, nhiều năm sau, cô bé mồ côi nhận được bản di chúc đáng kinh ngạc