Nhặt ngọc bích bấp chấp nguy hiểm ngay trong vấn nạn ma túy ở Myanmar

Myanmar là nguồn ngọc lớn nhất thế giới. Những người đến đây nhặt ngọc được gọi là “người nhặt rác”. Họ mong muốn tìm được những mảnh đá giá trị để thay đổi cuộc sống dù biết nơi đây rất nguy hiểm.

Thứ năm, 19/09/2019 11:46

Thời sự