Nhảy sạp level mới

Chơi trò này nhớ đội thêm cái nồi cơm điện vào nhé.