Nhện nhảy cải trang thành kiến để tránh kẻ săn mồi

Một loài nhện nhảy ở Mỹ có khả năng bắt chước ngoại hình, dáng đi và hành vi của kiến để không bị ăn thịt.

Chuyện lạ