Nhiễm Covid-19 mà không có triệu chứng, thợ cắt tóc khiến 91 người lao đao