Nhiều bác sỹ Nga không muốn tiêm vắcxin phòng COVID-19 trong nước