Nhiều cây xanh ở Hải Phòng bật gốc, gãy đổ sau cơn bão số 2