Nhiều khả năng chậm ra mắt, iPhone 12 vẫn biết cách chiếm spotlight với loạt concept đẹp ngất ngây