Nhiều lựa chọn ngành nghề cho bộ đội xuất ngũ

Việc định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ luôn được quan tâm và thực hiện chặt chẽ, hiệu quả trong thời gian qua. Do vậy, cơ bản quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ đều có việc làm ổn định, đóng góp tích cực và sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thứ hai, 11/01/2021 15:59

Thời sự

Niềm tin dâng Đảng 08:06

Niềm tin dâng Đảng

Thứ năm, 28/01/2021 | 13:50
Nghệ sĩ Trung Kiên qua đời 02:55

Nghệ sĩ Trung Kiên qua đời

Thứ tư, 27/01/2021 | 18:08