Nhiều mẫu TV tại Việt Nam giảm giá, thị trường bỗng nhiên sốt trở lại