Nhiều người Mỹ không ủng hộ cách xử lý đại dịch Covid-19 của chính quyền Trump