Nhiều người đến đưa tiễn 3 nạn nhân vụ thảm sát ở Bình Dương