Nhiều người khóc trong đêm diễn ủng hộ gia đình nhân viên Nhà hát Kịch bị xe tông tử vong