Nhiều người tố cáo hoa hậu Phương Nga dùng nhiều thủ đoạn