Nhiều nước hy vọng Mỹ và Triều Tiên tiếp tục đàm phán