00:00

Nhìn chồng ăn vội miếng bánh chưng rồi hớt hải đi làm mà tôi vừa giận vừa thương, nhưng khi thấy 2 người đàn ông đến tìm anh thì tôi chỉ muốn bỏ quách cho xong

TIN LIÊN QUAN