Nhịn hắt hơi có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng nào?

Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao mình bị hắt xì hơi? Chúng có vai trò gì và sẽ ra sao nếu con người cố nhịn chúng?

Siêu hài