Nhìn lại quá trình hồi sinh thần kỳ của bệnh nhân phi công người Anh