Nhìn vũ đạo đoán ca khúc của Red Velvet

Hãy xem bạn có tinh tường từng động tác trong các ca khúc của 5 cô nàng xinh đẹp này không nào?

Red Flavor

Russian Roulette 

Ice Cream Cake

Peek-A-Boo

Dumb Dumb

Rookie

Russian Roulette

Little Little

Happiness

Rookie 

Huff N Puff

Look

Bad Boy

Lucky Girl 

Look

Peek-A-Boo

Huff N Puff

Dumb Dumb 

Russian Roulette 

Bad Boy

Cool Hot Sweet Love

One Of These Nights

Automatic 

Be Natural

Rookie 

Look

You Better Know

Ice Cream Cake

Automatic

Be Natural 

Happiness

Dumb Dumb

Be Natural 

Automatic

Lucky Girl 

One Of These Nights

Would U 

Be Natural 

One Of These Nights

Little Little

Theo Mộc Trà/iOne

Tags: Red Velvet  |  Red Velvet Hãy  |  Natural  One Of These Nights  |  Natural  Automatic Lucky Girl  One  |  xinh đẹp  |  ca khúc  |  động tác  |  Look Bad Boy Lucky Girl   |  Dumb Rookie Russian Roulette Little  |  Red Flavor Russian Roulette  Ice  |  Know Ice Cream Cake Automatic