Nhịp sống sau vụ cháy Rạng Đông trở lại bình thường