00:00

Nhỏ học cách thể hiện, trưởng thành học cách khiêm tốn: Người ở tầng cao có 3 điều nên 'giấu đi', càng ít phô trương cuộc sống càng suôn sẻ

TIN LIÊN QUAN