Nhọc nhằn hạ Indonesia, Việt Nam tung cú đòn đầy ám ảnh cho người Thái