Nhóm người manh động đã làm xấu hình ảnh bóng đá quốc gia