Nhóm nhạc đàn em của AOA bắt ‘trend’ ‘Kẻ cắp gặp bà già’ của Hoàng Thùy Linh cùng lightstick độc đáo