00:00

Nhốt con trai 5 tuổi trong chuồng mèo suốt nhiều tháng trời vẫn chưa đủ, cha mẹ dội thêm nước sôi 90 độ vào người khi cậu không chịu tắm

TIN LIÊN QUAN