Nhựa Long Thành - cơ nghiệp giúp Minh 'nhựa' tậu dàn siêu xe trị giá vài trăm tỷ đang sụt giảm liên tục về cả doanh thu lẫn lợi nhuận