Những cơn giông trên bầu trời Hà Nội

Phóng sự ảnh - Số 1958: "Những cơn giông trên bầu trời Hà Nội"

Thứ bảy, 06/06/2020 14:31

Thời sự