Những diễn biến về sức khỏe của BN429 vừa tử vong vì bị suy tim cấp trên nền bệnh lý nặng và mắc Covid-19