Những điều cần biết về ca ghép đầu người đầu tiên trên thế giới

Cuối năm nay, ca ghép đầu người đầu tiên trên thế giới sẽ diễn ra tại Trung Quốc do giáo sư Sergio Canavero chủ trì ca phẫu thuật.

Sống khỏe