Những giấc ngủ trưa vội vã giữa trời nắng nóng gay gắt 'như chảo lửa' ở Hà Nội