Những hệ lụy từ việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel