Những lá chắn cuối cùng trên chiến hạm - Phần 1

Hệ thống phòng thủ chiến hạm ngắn và cực ngắn là loại vũ khí phòng không trên chiến hạm, có khả năng phát hiện và tiêu diệt các loại tên lửa chống hạm, máy bay chiến đấu hay đạn pháo của đối phương khi chúng xâm nhập và vượt qua hệ thống phòng thủ bên ngoài.

Quân sự