Những lần sao Việt bị trộm cạy cửa trèo tường, lấy đi bạc tỷ

Chăm chỉ làm việc suốt thời gian dài để tích cóp tài sản nhưng cuối cùng lại bị trộm 'ghé thăm', nhiều sao Việt chỉ còn biết 'kêu trời'.

Giải trí