Những ngôi nhà tầng bằng đất nện hàng trăm tuổi ở Trung Quốc

Cổ lâu, nhà nhiều tầng bằng gỗ và đất nện được người Hakka xây trên những ngọn núi ở Phúc Kiến, Trung Quốc vào thế kỷ 15 - 20.

Theo Phương Hoa (Video: National Geographic)/Vnexpress