Những nhân vật chính trong clip bị chê là đánh võ như "trẻ con" nhưng vẫn được đặc cách làm võ sư.

Những nhân vật chính trong clip bị chê là đánh võ như "trẻ con" nhưng vẫn được đặc cách làm võ sư.

Thể thao