Những 'nhân vật đặc biệt' trong vụ án Đinh La Thăng