Những ‘ông lớn’ ở Asian Cup: ‘Dao mổ trâu chưa đem giết gà’