Những phát ngôn ấn tượng của Putin trong Thông điệp Liên bang 2016

Tags: thông điệp liên bang

Video bạn có thể quan tâm

Putin phiên dịch cho chính trị gia Đức