Những phát ngôn, chất vấn của ĐBQH Ksor H'Bơ Khăp, Lưu Bình Nhưỡng làm 'nóng' nghị trường