Những phương tiện 'siêu lạ' giúp tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội