Những sắc màu cảm xúc trên sân Mỹ Đình trước trận Việt Nam-Thái Lan