Những tai nạn thốn đến tận rốn của các Hoạt náo viên

Có công mài sắt thì mới có ngày nên kim, các cụ dạy rồi.

Theo Đất Việt

Tags: sấp mặt  |  hoạt náo viên

Video bạn có thể quan tâm

Khi VĐV cũng gặp phải những tình huống tai nạn rất 'thốn'

Theo Đất Việt