Những thành tựu phòng, chống Covid 19

Thực hiện lời hiệu triệu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cả hệ thống chính trị từ Quốc hội, Chính phủ, các Ban, Bộ, Ngành, đoàn thể ở Trung ương cho đến từng người dân đã trên dưới một lòng tích cực tham gia vào cuộc chiến chống dịch. Thường trực Chính phủ cùng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã bám sát thực tế dịch bệnh, kịp thời chỉ đạo Bộ, Ngành, địa phương thực hiện hai nhiệm vụ chống dịch và phát triển kinh tế xã hội.

Thứ năm, 06/08/2020 15:21

Thời sự

Người lính Thuận Thành 25:53

Người lính Thuận Thành

Thứ năm, 24/09/2020 | 23:09