Những thí sinh đặc biệt của buổi thi đầu tiên kỳ thi THPT 2019

Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng ai cũng cố gắng nỗ lực để hoàn thành môn thi đầu tiên...

Thời sự