Những thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi môn Toán

Nhiều thí sinh cho rằng đề môn Toán khá dễ, tuy nhiên vẫn tự tin đạt điểm cao.

Thời sự