Những thông số về Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Chiều 26/11, Quốc hội đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Với tỷ lệ 90,06% đại biểu tán thành, chiều 26/11, Quốc hội đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/nhung-thong-so-ve-cang-hang-khong-quoc-te-long-thanh/609711.vnp

Tags: Long Thành  |  tán thành  |  khả thi  |  Giai đoạn  |  nghiên cứu  |  biểu quyết

netRADIO     netTV