Những tình huống hài hước trong đua xe Moto

Không chỉ có những pha ôm cua lỗi, ngay cả huyền thoại Valentino Rossi cũng cần trợ giúp trong đường đua.

Siêu hài