Những tình tiết chưa từng công bố xung quanh vụ án 'nữ sinh giao gà'