Những vũ khí bí mật điệp viên dùng để thủ tiêu đối thủ

Súng bắn tên độc hoặc có hình dạng thỏi son môi là những vũ khí bí mật các điệp viên sử dụng để thủ tiêu mục tiêu nhanh chóng.

Quân sự