Niềm hạnh phúc của bà mẹ có hai con giành huy chương Hóa học quốc tế

Trong kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 49, Phạm Đức Anh giành HCV. Nhờ đó, nhà em trở thành gia đình đầu tiên ở Việt Nam có hai anh em đoạt huy chương Hóa học quốc tế.

Xã hội